תחזוקה שוטפת ופיתוח של שטחי גינון ברחבי היישוב (פארקים, גנים ציבוריים, חורשות, ערוגות), לרבות מערכות השקייה, מתקני המשחקים וריהוט הרחוב המותקנים בהם.

לטופס בקשה לגבי כריתת עצים מקמ"ט חקלאות טופס בקשה והחלטה לגבי כריתה -- העתקה.pdf