שלט חוצות קמפיין חדש למהירות הוצב בכניסה ליישוב

ושלט נוסף קמפיין נהיגת חורף הוצב ביציאה מהיישוב