לחזון חינוכי לחץ כאן 

תהליך כתיבת החזון החל בשנת הלימודים תשע"ו והסתיים בתשע"ז. לקחו בו חלק כל קהילת החינוך באלפי מנשה - מורים, הורים ותלמידים מהגיל הרך, התחלה חכמה, חטיבת הביניים, החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בשיתוף המתנ"ס, מועצת הנוער, מנהל חברה ונוער במשרד החינוך, הפיקוח על בתי הספר ובהובלת מחלקת החינוך של היישוב.

 

בתהליך זה נבחנו הערכים המובילים של הקהילה אשר לאורם תמשיך הפעילות החינוכית בשנים הקרובות.