מנכ"לית המועצה:  אודליה גוטל

כתובת: רח' הגלבוע 116, אלפי מנשה 44851
טלפון: 09-9538250 פקס: 09-7925262
קבלת קהל: בתיאום מראש
דואר אלקטרוני: [email protected]

 

 

 

תפקידים ותחומי אחריות

 • גיבוש תכנית העבודה השנתית של המועצה בהתאם למדיניות ולאישור מועצת הרשות.
 • אחראי על ניהול השוטף של המועצה, הביצוע והבקרה של תכנית עבודתה.
 • סיוע לראש המועצה בגיבוש המדיניות בנושאי מינהל כללי.
 • גיבוש נהלים ודפוסי עבודה בכל תחומי הפעילות של המועצה.
 • ריכוז החלטות המועצה וראש המועצה ומעקב אחר ביצוען בפועל.
 • תיאום בין מחלקות המועצה.
 • אחריות לפעולתן התקינה של ועדות המועצה ומעקב אחר ביצוע החלטותיהן.
 • ייצוג המועצה בפני משרדי ממשלה וגורמי חוץ.
 • גיוס משאבים ואיתור מקורות הכנסה.
 • ניהול כוח האדם והעובדים במועצה.
 • אחריות לריכוז וטיפול בתחום משאבי האנוש של המועצה.
 • קיום קשר וטיפול בפניות ותלונות תושבים.
 • אחראי להפעלת מערך הפיקוח העירוני
 • אחראי למערך הפצת מידע לציבור.
 • אחראי לנושא דוברות ויחסי ציבור.
 • אחריות לניהול, ארגון והפעלת שירותי המועצה בנושאי תחזוקה, תברואה וניקיון, דרכים וגנים, תאורה, פיקוח עירוני, בטחון ושירותי חירום, מוקד עירוני, בטיחות, שירות וטרינרי ועוד