ביום 4 ביוני 2012 פורסם התיקון לחוק הפיקוח על כלבים, התשס"ג 2002.

התיקון קובע כי בעליו של כלב שאיננו מעוקרת/מסורס, ישלם תוספת אגרה לרישיון בגובה של 300 ₪ מעל סכום הרישיון שנקבע עבור רישיון לכלב מסורס או כלבה מעוקרת.

 

נקבעו קריטריונים לפטור מתשלום האגרה הנוספת:

 1. פטור אוטומטי עקב גיל הכלב:
 • כלב שגילו נמוך מ- 6 חודשים – פטור אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה
 • כלב שגילו  8 שנים ומעלה – פטור אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה

   

      2. פטור עקב מצב בריאותי:

 • כלב אשר בשל מצבו הרפואי עלול לחוות סיכון חיים בשל העיקור/סירוס – פטור
 • זמני או קבוע בהתאם להחלטת הוטרינר הרשותי .
 • על המבקש להעביר בקשה לפטור , לרופא הווטרינר הרשותי בצירוף הטפסים הבאים:
 1. טופס א' (מצורף בהמשך)– עליו תוגש הבקשה
 2. מכתב המלצה לפטור מהוטרינר הקליני (המטפל) שיכיל :
  1. אבחנה, נימוקים לבקשת הפטור ומשך הזמן המבוקש לפטור (שנה או משך כל חיי הכלב)
  2. הצהרה של הוטרינר הקליני (המטפל) כי הרדמה ו/או ניתוח עיקור/סירוס יסכנו חיי הכלב (יש לציין אם מדובר במצב זמני או קבוע).
  3. מסמכים רפואיים התומכים בהצהרת הוטרינר הקליני (המטפל)
 3. הצהרת בעל הכלב כי ינקוט בכל האמצעים למנוע הזדווגות של הכלב.

  

      3. פטור עקב היות הכלב כלב טהור גזע (גזעי) עם תעודת גזע הרשומה בארגון ההתאחדות הישראלית לכלבנות :-

 • פטור זמני לשנה אחת בהתאם להחלטת הוטרינר הרשותי . על המבקש להעביר בקשה לפטור , לרופא הווטרינר הרשותי בצירוף הטפסים הבאים:
 1. טופס א' (מצורף בהמשך) – עליו תוגש הבקשה.
 2. צילום תעודת הגזע של הכלב שהופקה ע"י ההתאחדות הישראלית לכלבנות.
 3. לכלב היה רישיון החזקה תקף בשנתיים האחרונות (במידה ולא היה יש לציין הסיבה לכך)
 4. אישור מקורי של ההתאחדות הישראלית לכלבנות כי הכלב רשום ככלב גזעי שאינו פסול לגידול (האישור יכלול הפרטים הבאים:
 • מס' סידורי של תעודת האישור
 • תאריךהנפקה
 • שם הכלב
 • מס' שבב
 • מספרסגי"ר
 • גזע
 • מין
 • תאריך לידה של הכלב
 • שם הבעלים
 • כתובת הבעלים
 • וכן נימוקים מיוחדים לבקשה, כגון: רבייה / משתתף בתערוכות / זכה בפרסים / אחר.

   תוקפו של האישור יהיה רשום על גבי האישור ולא יעלה על שנה אחת.

      5. לנוחותכם: פרטי התקשרות עם הנהלת ההתאחדות הישראלית לכלבנות: בדוא"ל  [email protected]  או בטלפון  03-6727174

 

4. פטור של כלב מאומץ – אדם שאימץ כלב שאין לגביו מידע האם מעוקר/מסורס, יגיע לחסן את הכלב לכלבת ולסמן אותו בשבב בלבד. על מנת לקבל הפטור מתשלום אגרת הרישיון המוגדלת, יגיש אותו אדם במעמד החיסון בקשה לרישיון ויינתנו לו 30 יום להגיש אישור וטרינר קליני (מטפל) כי הכלב מסורס/מעוקר.

 • כלב אשר קיבל פטור מתשלום אגרת רישיון מוגדלת מכל סיבה אשר תהיה ויימצא משוטט ,תישלל זכותו לפטור, שכן המשמעות שבעליו לא נקט אמצעים למניעת התרבות.
 • כל הבקשות יוגשו אל הוטרינרית הרשותית של המועצה בכתב בלבד, לכתובת הבאה: לכבוד: המחלקה הוטרינרית, רח' גילבוע 116 אלפי מנשה מיקוד 44851
 • ערעורים ניתן להגיש בכתב למנהל השירותים הוטרינריים בכתובת: לכבוד: מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, ת.ד. 12 בית דגן, מיקוד 50250.

 

לנוחותכם עודכנו באתר:

 • מחירון שירותים תקף מה- 4/1/2013
 • הנוסח המלא של התיקון (מספר 3) לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשע"ב -  2012.

 

בברכה,  
ד"ר רעות אפשטיין
רופאה וטרינרית רשותית מ.מ. אלפי מנשה