על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון למרץ 2019
פרמטר נתון
מספר תושבים בגילאי 0-5 728
מספר תושבים בגילאי 6-12 1225
מספר תושבים בגילאי 13-17 780
מספר תושבים בגילאי 18-21 513
מספר תושבים בגילאי 22-39 1716
מספר תושבים בגילאי 40-60 2361
מספר תושבים בגילאי 60  ומעלה 1160
סה"כ תושבים רשומים  8483
מספר הזכרים 4301
מספר הנקבות  4182
מספר התושבים הנשואים 3566
מספר התושבים הגרושים  562
מספר העולים 743