לוגו אלפי מנשה

סמל היישוב  נבחר בתחרות, עליה הוחלט בשנת 1985. באותה תקופה, אלפי מנשה הייתה עדיין חלק מהמועצה האזורית שומרון. וועד היישוב, בראשו עמד המזכיר, מר ראובן יצחקי, החליט ב-31/3/85 על קיום תערוכת סמלים, בבניין מזכירות היישוב, כדי לבחור סמל הולם.
ועדת שיפוט שנבחרה ע"י הוועד, ביקשה את חוות דעתם של המבקרים בתערוכה והתחשבה בדעתם בבחירת הסמל.

הוגשו הצעות אסתטיות ויפות:

של הגב' בטי קטקו , הגב' רמה טרגר , הגב' סתיו ענת, מר ניר בן יעקב, מר שלומי גולן  תושבי היישוב, של מר אלייקים דוד מאילת ומר אריה ונונו מכ"ס.

 ברוב קולות נבחרה הצעתו של גרפיקאי צעיר, שלומי גולן, תושב כ"ס, בוגר תיכון כצנלסון, שעיצב את סמל היישוב המורכב משם היישוב, המשולב במבנהו הגיאוגרפי-טופוגרפי, מבנה מדורג  על גבעות מערב השומרון, שמש גדולה, המסמלת את מיקום היישוב במזרח, ארובה –ארובות חדרה שניתן לראות ביום בהיר ממצפה הנוף ביישוב ומגדלי התפילה של השכנים בכפרים הערביים - להבעת  השאיפה לחיי שלום עם הסביבה.