תלמידי כיתות ה' ו' בצופה שרון מקבלים הדרכה תיאורטית על רכיבה נכונה ובטוחה ואחר כך יוצאים לתרגל ב "כביש" איך לנהוג נכון במצבים שונים.

 

פעילות הדרכת רכיבת אופניים לכיתות ה' ו'

פעילות הדרכת רכיבת אופניים לכיתות ה' ו'

פעילות הדרכת רכיבת אופניים לכיתות ה' ו'

פעילות הדרכת רכיבת אופניים לכיתות ה' ו'