במסגרת שבוע זה"ב שהחל ביום 14/6/15 בביה"ס נופי החורש נערכה פעילות "זהירות ואחריות" לתלמידי כיתות א'- ו, הפעילות מומנה דרך המטה לבטיחות בדרכים באלפי מנשה .

פעילות "זהירות ואחריות" בבי"ס נופי החורש

פעילות "זהירות ואחריות" בבי"ס נופי החורש

פעילות "זהירות ואחריות" בבי"ס נופי החורש