מזכירת רישוי - אחראית על תהליך הוצאת היתרי הבניה לבניה ציבורית ופרטית תוך שמירה על הוראות חוקי התכנון והבניה.
משלב מסירת המידע התכנוני למבקש ע"י אדריכל הועדה, המחלקה מלווה את התושב/ יזם/מתכנן עד לשלב הנפקת היתר הבניה.  

עפ"י חוק התכנון והבניה כל תוספת בניה כולל גדרות, פרגולות, קירוי חצר משק וחניות, מחסנים סגירת מרפסת פתוחה, ושטח למגורים מחייבת הוצאת היתר בניה.