מנהל מחלקה: דוד סלטר 

כתובת : רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851 
טלפון : 09-9538211 נייד: 050-4036042 
פקס :  09-7925262 
דואר אלקטרוני : [email protected] 
קבלת קהל : בתיאום מראש 

 

כללי 

המחלקה מהווה גוף מרכזי לטיפול ברכש, אספקה, הצטיידות, מכרזים והתקשרויות, למוסדות המועצה השונים ולמוסדות החינוך. 

 

תפקידים ומשימות 

  • הצטידות,רכש ואספקה בתחומים השונים לכל מוסדות המועצה ומוסדות החינוך. 
  • אספקת חומרים ואמצעים לגופי האחזקה, התפעול ומשרדי המועצה השונים. 
  • ניהול לוגיסטי של מחסני המועצה. 
  • אחריות לניהול המלאי ואספקת טובין. 
  • אחריות לטיפול במכרזים והתקשרויות עפ"י דרישות המחלקות. 

 

נוהל רישום בספר ספקים 

 

רישוי עסקים

הרפורמה ברישוי העסקים 

מדיניות המועצה הינה לדאוג לכך שהעסקים ביישוב יפעלו בהתאם לחוק וצו רישוי עסקים, תוך הקפדה על תנאי איכות ותברואה נאותים לריווחת התושבים. מועצה מקומית אלפי מנשה מעודדת ומברכת יוזמות כלכליות ותומכת בהקמתם וקידומם של עסקים חדשים.   המטרה לקדם את העסקים באלפי מנשה בגישה חיובית, עם הפנים לעסקים ותיקים וחדשים במתן הסברים והדרכה מחד, אכיפה לאלו אשר אינם מקיימים את דרישות החוק מאידך.
כדי להקל על הליך הרישוי ריכזנו לשירותך את כל המידע שיסייע בידך לקבל רישיון עסק בהקדם.

מרכז מידע לעסקים

 

 

מודעות ושלטים 

חוק עזר לאלפי מנשה (מודעות ושלטים), התשמ"ח – 1987, מחייב כל גורם המבקש להתקין שלט בתחומי היישוב באישור וברישוי. 
תהליך הבדיקה והאישור המוקדמים מונע פגיעה סביבתית ובטיחותית.כל שלט חייב ברשיון, וכל בעל שלט חייב באגרת שילוט. 
גורם אשר תלה שלט ללא רשיון ברשות הרבים, במצב לא תקין ובניגוד לתנאי הרשיון, יחוייב בקנס. 

 

טפסים להורדה