שמחים לבשר שבשבוע האחרון עברו תלמידי כתות ז' של חטיבת הביניים חצב  הדרכות למשמרות זה"ב. 

את ההדרכות העביר בצורה מקצועית ביותר רס"ב תומר יהודה מש"ק אלפי מנשה, אשר הוסמך בקורס מיוחד של שוטרים להדרכת משמרות זה"ב.

תלמידי כתות ז' שהוכשרו , יוצבו כבר בימים הקרובים במעברי החצייה ויעבירו בבטחה את התלמידים בדרכם לבתי הספר.

המטה העירוני לבטיחות בדרכים