בשנת 2009, בעקבות תקופת הבצורת הקשה שהייתה במדינה, הוחלט על ידי רשות המים לבטל את ההקצבה של ביוב לגינה  בכל הארץ.

ההיגיון שעמד מאחרי ביטול ההקצבה היה לייקר את תעריף המים לבעלי גינות על מנת לחסוך במים.

בתאריך 8/11/2011 המועצה קיבלה חוק עזר לאלפי מנשה (היטל ואגרת ביוב) התשע"ב – 2011, על פי חוק זה בוטלה ההקצבה לגינה.

לידיעה, מתן הנחה ברשויות מקומיות אפשרית רק מכח חוק מששונה החוק מתבטלת ההנחה.

במהלך השנים האחרונות , למרות ביטול ההקצבה הנ"ל, המועצה נתנה בטעות את ההנחה לביוב לבעלי גינות.

השנה (2017) עם הכנת תחשיב נוסף לחוק העזר כפי שמתבקש על ידי משרד הפנים אחת לחמש שנים עלתה סוגיה זו ונתנה הנחיה לגזברות לבטל את ההנחה.

בשל טעות של מחלקת הגביה ניתנה ההנחה למרות שאין מקור חוקי למתן ההנחה. עם התגלות התקלה בתלוש המיסים הנוכחי, החודש, בוטלה הנחה זו שנתה בטעות בחודשים הקודמים.

אנו מתנצלים על התקלה, ומקוים להבנתכם כי על המועצה לפעול באופן שוויוני לכלל אוכלוסיית הישוב (גם בעלי גינות וגם שאינם בעלי גינות) על פי החוק.

 

אילן דולב,  גזבר מועצה מקומית אלפי מנשה