הנחיות מרחביות מעודכן ליום ל4.5.20 לאתר המועצה.pdf