מועצת הרשות פועלת באמצעות ועדות. בכל רשות מקומית פועלות ועדות חובה ולצידן ועדות רשות. החוק קובע, במפורש או במשתמע, את חובת הקמתן של ועדות מסוימות (ועדת ביטחון, ועדת הנחות, ועדת מכרזים וכיוצ"ב). כל יתר הועדות הן בגדר רשות. הועדות הללו מאפשרות לנווט את נושא עיסוקן באמצעות גוף דמוקרטי-פוליטי המתמחה בתחום מסוים. 

 

             ועדות חובה:

 

ועדת ביטחון בטיחות ומל"ח: שי רוזנצוויג (יו"ר), אורית שגיא, עו"ד שלומית ארצי, אריה זיסמן (קב"ט המועצה/רכז הוועדה), אבי מאיסי (רבש"צ), בנצי נחל (רמ"ט מל"ח), מאיר גובייסי (ס. רמ"ט מל"ח), רס"ב תומר יהודה (משק אלפי מנשה), יניב ברזילי (מפקד צוות חילוץ והצלה), מפקד מד"א, מאיה גור (קב"ט מוס"ח), ברק בן צור, יוסי אדיב, אריק דואה, אהוד דוד, אפי ארנפלד, דרור מגן, בן בן אלי, יוחאי שלו, מירי בר חיים, מומי ועקנין וגיל גרינשפיין.

 

ועדה לאיכות הסביבה (שפ"ע): עו"ד שירי זיידמן (יו"ר), אייל רוזנפלד, אלי כהן, מנכ"ל המועצה, מאיר ברקאי (מנהל מח' שפ"ע), נציג המשרד לאיכות הסביבה, אמיר בר חיים, יוסי נגולה, אווה לוי, רינה קאשי, גבי סויסה, רונן שפירא, אסף אהרוני ואהוד לוי.

 

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרור: רחל שטיינר (יו"ר), עו"ד שירי זיידמן, אלי כהן, חגית הרשקוביץ, אייבי מוזס, בראיין אבר. 

 

ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים: עו"ד שלומית ארצי (יו"ר), רחל שטיינר, אירית רמון-חיון (מנהלת המתנ"ס), מפקד החטיבה, רס"ב תומר יהודה (מש"ק אלפי מנשה), גדי מנהיים (מנהל על"א), אילנית סהר (מנהלת מח' רווחה), אורלי פרלמן (מנהלת מח' חינוך), שי זקין, אורית לנצ'נר, ליאור חמו, אסף תורתי, מירב שקד.

 

ועדת כספים והשקעות: עו"ד שירי זיידמן (יו"ר), אייל רוזנפלד, משה אופיר, אילן דולב (גזבר המועצה), מנכ"ל המועצה.

 

ועדות רשות:

 

ועדה לחדשנות ושירות לתושב: אייל רוזנפלד (יו"ר), אלי כהן, ערן אביטל, אילן רוזנברג, אלברטו בר נוי, משה אור, אבי יחזקאל, ורד הלל, ניקי לביא, דנה אהרון, יוסי מזרחי.

 

ועדה להענקת מלגות לסטודנטים: עו"ד שלומית ארצי (יו"ר), מנכ"ל המועצה, רחל שטיינר, אילן רוזנברג, אוראי ניר אל, רונן שפירא, מירב שקד, אורלי פרלמן (מנהלת מח' חינוך).

ועדות מקצועיות (מייעצות):

 

ועדה לנגישות עירונית: מנכ"ל המועצה (יו"ר), גיתית לסר (מהנדסת המועצה), מאיר ברקאי (מנהל מח' שפ"ע), אילנית סהר (מנהלת מח' רווחה), אורלי פרלמן (מנהלת מח' חינוך), אלחנן גבריאלי, רויטל אבודגה, חיה מירון.

 

ועדה להגנה על בעלי חיים: ד"ר שרון גונן (יו"ר), ד"ר עידית גינטיר, טל שטיינר, שירה זקין, אילן רוזנברג, איתן פינזרו ואווה לוי.