ילדי כיתה א' ביה"ס צופה השרון לובשים חולצות זה"ב

ילדי כיתה א' ביה"ס צופה השרון לובשים חולצות זה"ב

ילדי כיתה א' ביה"ס צופה השרון לובשים חולצות זה"ב