• תחזוקה שוטפת של כבישים ומדרכות ברחבי היישוב.
  • תמרור, שילוט וסימון כבישים.
  • טיפול במפגעים ותחזוקת שבר.
  • התקנת תחנות אוטובוס ואחזקתן.
  • התקנת התקני בטיחות ואחזקתם.