ניתן לשלם את הארנונה במספר דרכים: 

תשלום מראש: תשלום מלוא הארנונה מראש לכל שנת הכספים עד לתאריך שייקבע ע"י המחוקק יזכה את המשלם בהנחה של 1% על כל הסכום בכפוף לעדכון התעריפים שיפורסמו ע"י ועדת הכספים של הכנסת באשר לשיעוריההתייקרות בארנונה. 

 תשלום באמצעות כרטיס אשראי:  ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי.

תשלום באמצעות מוקד תשלומים ממוחשב:  יש להתקשר למספר 073-2088367    24 שעות ביממה. ניתן לשלם בכל הבנקים ובכל כרטיסי האשראי. 

תשלום בהוראת קבע בבנק: על תשלום בהוראת קבע תינתן הנחה של 1% מהסכום הדו-חודשי בתוספת התייקרות מדד במהלך השנה.

תשלום באמצעות האינטרנט: התשלום הוא באתר www.paybill.co.il

תשלום בגזברות המועצה בשעות קבלת הקהל: בימים ב', ד' ו-ה' בשעות 08:30-12:30  ובימי ג'   בשעות 17:00-19:00