טיפול בפסולת ומחזורה באמצעות מתקני מחזור נייר, קרטונים, בקבוקים וכיוצ"ב הפזורים ברחבי היישוב.