פטור מארנונה למצללות (פרגולות) בעלות קירוי פלסטי שקוף

בתיקון חקיקה שאישרה כנסת ישראל ואומץ ע"י מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון נקבע, כי מצללה בעלת קירוי פלסטי שקוף הממוקמת בחצר, בגג או במרפסת של בית מגורים, ברשות מקומית שבה פרגולה ללא קירוי אינה מחויבת בארנונה, לא תחויב בארנונה החל מיום הודעת התושב.

לפי התיקון לחוק, התנאים לאי חיוב ארנונה הם כדלהלן:

  •          המצללה אינה משמשת לחניה, לאחסנה, או לשימוש שלא ניתן לעשותו בחצר, בגג או במרפסת של בית מגורים;
  •          המצללה נסמכת על עמודים, או נסמכת חלקית על לא יותר משני קירות של מבנה המגורים אליו היא צמודה;
  •          המרווחים בין הקורות של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים לפחות 40% ממנו ( דהיינו- 40% לפחות יהיו שקופים). לידיעה, מחצלת קנים /או רשת צל  המונחות על הפרגולה (מעל או מתחת לפלסטיק השקוף) - אינם מאפשרים לתת פטור מארנונה.
  •          הקירוי של הפרגולה עשוי מחומר פלסטי שקוף;

                        הפחתת השטח המחויב בארנונה תתבצע לאחר אימות ההודעה ע"י פקח המועצה. 

מי שבביתו מצללה העונה לדרישות הפטור ומחויבת כיום בארנונה, מתבקש להודיע על כך למחלקת הגביה  באמצעות טופס מקוון דרך אתר האינטרנט של המועצה או בבמייל למחלקת הגביה בצירוף תמונה של המצללה.

 

טופס מכוון 

טופס הנחה בארנונה לפרגולה