במסגרת פיתוח הישוב ועל פי תוכניות מאושרות , מחלקת הנדסה מקדמת ומלווה תכנון מפורט וביצוע פרויקטים שונים כגון: בניית שכונות חדשות בישוב, בניית מבנים ציבוריים, מוסדות חינוך, תשתיות, שטח ציבורי פתוח (שצ"פים), תעשייה ומסחר ופרויקטים תחבורתיים.  

המחלקה אחראית על תיאום ופיקוח עבודות פיתוח ותשתיות ברחבי הישוב.העבודות כוללות שיתוף פעולה ותיאום מול משרדי ממשלה, מרכז השלטון המקומי ויזמים.