פרויקט היסח הדעת - רלב"ד 11-2018 שלטי חוצות בכניסה והיציאה מאלפי מנשה