כנסת ישראל אישרה "תצפית בית לכלבים וחתולים שנשכו" ועומדים בדרישות החוק, במקום הסגר בכלבייה. זהו השינוי המהותי בתיקון לפקודת הכלבת שאישרה הכנסת. נכון להיום בעל חיים שנשך או שרט, נכנס להסגר בכלבייה עירונית למשך עשרה ימים מרגע הסגרתו. יש לציין כי מטרת ההסגר אינה הענשת בעל החיים שנשך, אלא לוודא כי בעל החיים אינו חולה בכלבת.

השינויים בפקודת הכלבת מאפשרים להעניק לבעלים של הכלב או החתול אחריות לקיים הסגר ביתי. כמו כן, התיקון השני הוא למעשה קיצור ימי הסגר, שכן מעתה עשרה ימי הסגר יחלו מרגע הנשיכה או השריטה ולא מרגע שהוסגר בעלי החיים.

הסמכות להמיר הסגר בכלבייה לתצפית ביתית לבעל החיים תהיה בידי הווטרינר העירוני או במקרים של בעל חיים חולה או פצוע, תהיה תצפית במרפאה וטרינרית שקיבלה אישור לכך. חשוב להבהיר, כי גם היום, לאחר שינוי החוק, ברירת המחדל לתצפית כלבת של כלב או חתול שנשכו אדם, הנה בכלבייה העירונית. השירות הווטרינרי העירוני קורא לתושבי הישוב בעלי הכלבים, להקדים ולהסדיר את החזקת כלבם ברישיון.

הגבלות הסגר בית לאחר נשיכה.pdf