תומר המש"ק הקהילתי יחד עם מתנדבי המשא"ז בפעילות ליום הבטיחות הארצי ומחלקים מדבקות לילדים החגורים כהלכה בנקודות הנשק וסע .

מאוחר יותר המש"ק ערך הדרכות בכיתות לילדי היסודי .