תליית שלטים לבטיחות בדרכים בבי"ס יסודי צופה השרון

תליית שלטים לבטיחות בדרכים בבי"ס יסודי צופה השרון

תליית שלטים לבטיחות בדרכים בבי"ס יסודי צופה השרון