לחוזר מנכ"ל הנגשה פרטנית לחניך הלומד במוסד חינוכי

חוברת מידע להורים בנושא התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה.

ניתן להתיעץ עם תמרה או אורלי בכל סוגיה הקשורה לתחום הנגישות הפיזית, או זכאות להנגשות נוספות/אחרות מתוקף סמכות וועדת איפיון וזכאות.

מסמכים להנגשה.pdf

טופס 1 לבקשת הנגשה.pdf

הנגשה נספח 1.pdf