יום הדרכות בנושא אופניים חשמליים והתנסות על סימולטור